Support

Apakah perlu membuat booking baru jika RO telah memasuki masa jatuh tempo?

Apabila RO Anda telah memasuki masa jatuh tempo, Anda tidak perlu untuk membuat booking baru. Perpanjangan masa berlaku RO dapat dilakukan melalui menu myBooking dengan cara:

  1. Masukkan filter yang Anda butuhkan (POL/POD, ETD/ATD, ETA, atau vessel voyage)
  2. Pilih booking dengan RO yang ingin diperpanjang masa berlakunya
  3. Tekan tombol Confirmed pada Booking List
  4. Centang pilihan Expired Booking
  5. Tekan tombol Extend pada nomor booking yang diinginkan

Still need help?